Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Απόφαση της 49ης Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

Απόφαση της 49ης Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

7Η 49η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων ασχολήθηκε με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν αυτήν τη στιγμή την ανώτατη παιδεία και κατέληξε στα εξής:


1. Επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να αξιολογούνται, με αξιόπιστες όμως διαδικασίες, με επιμερισμό των ευθυνών και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Πολιτεία
* θα διασφαλίσει τους ελάχιστους όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων
* θα δεσμευθεί ρητά στον νόμο πώς θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ότι
* θα προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην επίλυση των ήδη γνωστών μεγάλων προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας μας. 

2. Διαπιστώνει ότι το οξύ πρόβλημα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ, όπως αναδείχθηκε κατά τις κινητοποιήσεις των Πανεπιστημίων τον Οκτώβριο του 2003, όχι μόνο δεν επιλύθηκε μέχρι σήμερα, αλλά έχει γίνει ακόμη οξύτερο, αφού μειώθηκε η συνολική χρηματοδότηση όλων των Πανεπιστημίων, γεγονός που τα έχει οδηγήσει σε πραγματική αδυναμία λειτουργίας. Απαιτείται γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν, έστω και σήμερα, ζωτικές ανάγκες των Πανεπιστημίων.
Τα Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν λ.χ. ακόμη τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας, τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα απαιτούμενα εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Ούτε έχει ακόμη εξασφαλισθεί το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που αναλογεί στους τεράστιους αριθμούς φοιτητών που εισάγει η Πολιτεία στα Πανεπιστήμια. Και βεβαίως δεν γίνεται λόγος για τις μεγάλες ελλείψεις σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Όσοι εμφανίζουν τους Πανεπιστημιακούς να αποφεύγουν δήθεν την αξιολόγηση και όλοι οι Έλληνες πολίτες καλούνται να στηρίξουν τον δημοκρατικό θεσμό του δημόσιου Πανεπιστημίου και τους αγώνες των Πανεπιστημιακών για ουσιαστική βελτίωση της ανώτατης Παιδείας μας.

3. Τονίζει ότι πρέπει, επιτέλους, να εφαρμοσθεί στην πράξη η συνταγματική επιταγή για πλήρη αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων, πράγμα που έχει άμεση σχέση με την ποιότητα της λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη και με την ίδια την επιβίωσή τους.

4. Η Σύνοδος προειδοποιεί την Πολιτεία και καθιστά γνωστό στην Κοινή Γνώμη ότι αν αυτήν τη φορά δεν εξασφαλισθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας των ΑΕΙ, τα Πανεπιστήμια θα αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ώστε να αναλάβουν όλοι, Πολιτεία και Πανεπιστήμια, τις ευθύνες τους.