Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Απάντηση ΥΕΝ σε Θ. Βαρίνο για σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Απάντηση ΥΕΝ σε Θ. Βαρίνο για σχολές Εμπορικού Ναυτικού

36


 
Απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχετική ερώτησή του για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στο νησί μας έλαβε ο βουλευτής Θανάσης Βαρίνος, την οποία και μας κοινοποίησε. Σε αυτήν αναφέρεται ότι βρίκσεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για τον εφοδιασμό των ΑΕΝ με σύγχρονο τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό ύψους 1.685.000 € και πρόγραμμα αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής ύψους  300.000 €.
Αναλυτικά η απάντηση του ΥΕΝ έχει ως εξής:
«1. Πάγια πολιτική του ΥΕΝ, είναι η συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών ικανοτήτων των ναυτικών και η παραγωγή στελεχών Εμπορικού Ναυτικού σε αριθμό ανάλογο προς τις υπάρχουσες ανάγκες, με επίπεδο κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα επιδιώκουμε την ασφάλεια των εργαζομένων επάνω στο πλοίο κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, γεγονός που επιτυγχάνεται μόνο μετά από επαρκή εκπαίδευση σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη περί αυτής, όπως προδιαγράφεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης- πιστοποίησης και εκτέλεσης φυλακών (STCW), καθώς και στην ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία 2001/25/ΕΚ που αφορά τα ελάχιστα επίπεδα εκπαίδευσης των ναυτικών.
2. Το ΥΕΝ έχει θέσει σα βασικό στοιχείο πολιτικής του, τη συνεχή αναβάθμιση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) -μεταξύ αυτών και των ΑΕΝ Οινουσσών και Χίου- που επιτυγχάνεται με την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών, με την ενσωμάτωση σ’ αυτά των ειδικών σχολείων, (ειδική εκπαίδευση στα επιβατηγά- οχηματογωγά, βασική εκπαίδευση στα δεξαμενόπλοια, GMDSS και λοιπά) καθώς και του κύκλου σωστικών και πυροσβεστικών μέσων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για τον εφοδιασμό των ΑΕΝ με σύγχρονο τεχνολογικό και λοιπό εξιπλισμό, που για τις ΑΕΝ Οινουσσών και Χίου ανέρχεται στο ποσό των 1.685.000 € για το έτος 2003, ενώ συγχρόνως εξελίσσεται πρόγραμμα αναβάθμισης κτιριακής υποδομής ύψους 300.000 € για το έτος 2003.
3. Τέλο, όσον αφορά στα ποσά που έχουν διατεθεί από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης τη χρονική περίοδο 1994- 2002 για την ανανέωση του εξοπλισμού και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών των ΑΕΝ Οινουσσών και Χίου, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας.».

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟι λατομικές ζώνες και πάλι στο Νομαρχιακό
Επόμενο άρθροΤιμητική διάκριση στο Νίκο Γιαλούρη