Αρχική Νέα Τοπικά Λιμενική Επιτροπή: θετική στην Προγραμματική, σε τρίτους η εξέταση της νομιμότητας

Λιμενική Επιτροπή: θετική στην Προγραμματική, σε τρίτους η εξέταση της νομιμότητας

7Υπέρ της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χίου τάχθηκε η Λιμενική Επιτροπή σχετικά με την κατασκευή προσωρινού περιφερειακού δρόμου του Κάστρου.
Σαφέστατο ήταν όμως, ειδικά με τις τοποθετήσεις του προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Σταμάτη Κάρμαντζη και του μέλους Στέλιου Φράγκου, ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να μην έχουν την ευθύνη της υπόθεσης.
Χαρακτηρίζοντας πολιτική την απόφαση και ότι δεν θα ήθελαν να κατηγορηθούν για άρνηση ψήφισαν την Προγραμματική Σύμβαση, ενώ παρέπεμψαν στα αρμόδια υπουργεία (ΥΕΝ και υπ. Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΝ) καθώς και στην Περιφέρεια για να κρίνουν τη νομιμότητα.
Τη νομιμότητα αμφισβήτησε η Επιτροπή Φορέων (αναμενόμενη είναι έτσι και η προσφυγή), διαμέσου και της δικηγόρου κας Ανθής Λω- Καλούδη που επισήμανε ότι το έγγραφο του Περιφερειάρχη πάνω στο οποίο στηρίζεται η ΛΕ για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης, δεν αποτελεί και απόφαση αφού έχει στοιχεία εγγράφου αλληλογραφίας (από την ώρα που σημειώνονται όροι υπό τους οποίους δίνεται η έγκριση).
Τα μέλη της Επιτροπής δια των κ.κ. Δήμη Μυλωνάδη και Δημήτρη Ξηνταριανού κοινοποίησαν και μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων στη Λιμενική ζώνη Χίου, την οποία και έχουν  καταθέσει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας ζητώντας αναβολή λήψης απόφασης.
Έθεσαν εξάλλου τα ζητήματα νομιμότητας, ασφάλειας δρόμου και της πολιτικής ευθύνης που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα μέλη τη Λ.Ε. για να αποφασίσουν.
Από την πλευρά του Δήμου Χίου παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αντώνης Λυπαρής που κατέθεσε και μια γκραβούρα από τη συλλογή Αργέντη που φαίνεται ότι υπήρχε πέρασμα από την πλευρά αυτή, αφού όπως σημείωσε ανάλογα με τον κυματισμό μπορεί να δημιουργηθεί παραλία ή όχι.
Ο κ. Λυπαρής προσπάθησε με τον τρόπο που έθεσε το θέμα να οδηγήσει τα μέλη της Λ.Ε. να πάρουν την απόφαση με κριτήριο ότι επιθυμούν το δρόμο και χρειάζεται η Προγραμματική Σύμβαση διότι δεν δύναται το Λιμενικό Ταμείο να το φτιάξει μόνο του.
Στο κλείσιμό του ο κ. Κάρμαντζης τόνισε πάντως ότι αν ήταν τώρα η πρώτη φορά που συζητούσαν το θέμα θα έπαιρνε αρνητική θέση και σημείωσε ότι με τους όρους που τέθηκαν στην Προγραμματική Σύμβαση και ειδικά με το άρθρο 8 (τελευταίο) πιστεύει ότι διασφαλίζονται και οι όροι της ασφάλειας και της νομιμότητας.
Στο άρθρο αυτό και στην 1η παράγραφο σημειώνεται:
“Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη κατασκευής του έργου ο Δήμος Χίου θα συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από το Νόμο και θα πληροί της προϋποθέσεις που θέτουν οι φορείς που γνωμοδοτούν”.