Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχιακή Επιτροπή τη Δευτέρα

Νομαρχιακή Επιτροπή τη Δευτέρα

9


Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου και ώρα 1.30 μ.μ., η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι :
1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. , τ.δ. και δημοπράτηση του έργου: “Εργασίες Αποκατάστασης Κάστρου- Πύργου  Κοινότητας Πιτυούς (συντήρηση – αποκατάσταση)”
2. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
3. Σχετικά με  ένσταση της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ κατά της ανάθεσης του έργου  : “Κατασκευή φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου “
4. Έγκριση προγράμματος Ελέγχων (επί τόπου και εργαστηριακών) στα πλαίσια της μελέτης Βελτίωση Κτιριακών  υποδομών και εξοπλισμού Βιβλιοθήκης Κοραή
5. Έγκριση Αρχιτεκτονικής  προμελέτης της “Μελέτη Λιμενικών Εγκαταστάσεων  Νέου Λιμένα Χίου “
6. Ορισμός επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή τμήματος  Θυμιανά Νεχώρι, σύνδεση οικισμού  Βαβύλων”
7. Έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου : “Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών : Διευθετήσεις στον χείμαρρο  Μαλαγκιώτη του Δήμου Αμανής”
8. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
9. Έγκριση μελέτης και ανάθεση του έργου : “Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντα χώρου μονής Αγίου Γεωργίου στο Πυργί Χίου”
10. Ορισμός δικηγόρου  για το Κτηνιατρείο ( ιδιοκτησιακό καθεστώς)
Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού δακοκτονίας.