Αρχική Απόψεις Aρθρα Αναστάσιος Κουτσούκος:H διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

Αναστάσιος Κουτσούκος:H διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

86


H διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών


Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ξαφνικά την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων Ελληνικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Όπως επισημαίνουν όμως φιλόλογοι και διδάσκοντες στα συναφή Πανεπιστημιακά τμήματα το μέτρο αυτό δε θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Τα επιτεύγματα της Γνωστικήε Ψυχολογίας και της Διδακτικής και των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας δεν έχουν αξιοποιηθεί και εισαχθεί στη σχολική πραγματικότητα ειδικά στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μετά από πολύχρονη διδασκαλία δεν έφταναν στην ορθή μάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, Οι μαθητές έφταναν σε ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής δηλ. σε μια ενδιάμεση γλώσσα (interlangue) η οποία α) σε ορισμένους τομείς του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού προσέγγιζε την αρχαία ελληνική, β) σε άλλους τομείς πιο δύσκολους έμενε στο επίπεδο όχι μακριά της νέας ελληνικής και γ) σε άλλους τομείς ήταν προσωπική κατασκευή ή επινόηση του κάθε μαθητή. Ο μαθητής χρησιμοποιούσε δικές επινοήσεις  του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού ως απλοποίηση της δυσκολίας και κατασκεύαζε δικές του λέξεις ή φράσεις επινοημένες από τον ίδιο. Για παράδειγμα χρησιμοποιούσαν το θέμα της λέξης στα Νέα Ελληνικά και πρόσθεταν μια κατάληξη από τα αρχαία, ή έβαζαν υπογεγραμμένη ή σημεία τονισμού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (οξεία περισπωμένη, βαρεία) στη Νεοελληνική λέξη.  Ένας από τους λόγους που εξηγούν τα αποτελέσματα αυτά είναι ο τρόπος διδασκαλίας και η μη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ερευνών στη διδασκαλία λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των φιλολόγων. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η σωστή επιμόρφωση των καθηγητών και η εισαγωγή τους στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής και Διδακτικής που επικρατούν στην Ευρώπη που πολλές φορές είναι πιο μπροστά από τις “σύγχρονες τάσεις” που επικρατούν στη χώρα μας.


Αναστάσιος Κουτσούκος
Διδάκτωρ Παν/μίου Σορβόννης
ankoutsoukos@yahoo.gr