Αρχική Νέα Τοπικά Θετικό το πρώτο τεστ του ταχυδιυλιστηρίου Ψαρόπετρας

Θετικό το πρώτο τεστ του ταχυδιυλιστηρίου Ψαρόπετρας

8

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της μίας γραμμής (από τις 4) του ανοικτού ταχυδιυλιστηρίου στην Ψαρόπετρα. Δίνοντας περίπου 50 κ.μ. νερού την ώρα η μονάδα διυλίζει το νερό από τις γεωτρήσεις των Αγίων Σαράντα και Κουνέλλη, που παρουσίαζαν προβλήματα θολερότητας και το νερό διοχετεύεται στο δίκτυο.
Το επόμενο βήμα θα είναι η διύλιση νερού από το φράγμα που είναι γεμάτο, αλλά σε δοκιμαστικό και μόνο επίπεδο, ώστε από την επόμενη χρονιά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό και για την ύδρευση της πόλης.