Αρχική Νέα Οικονομία Αριθμός προτάσεων για γυναικεία- νεανική επιχειρηματικότητα

Αριθμός προτάσεων για γυναικεία- νεανική επιχειρηματικότητα

6Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΜΜΕΧ οι προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα “Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας” & “Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας”.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜΜΕΧ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας” σε σύνολο 56 προτάσεων υπεβλήθησαν ανά νησί :
Χίος : 25 προτάσεις
Λέσβος : 25 προτάσεις
Σάμος : 6 προτάσεις
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας” σε σύνολο 28 προτάσεων υπεβλήθησαν ανά νησί :
Χίος : 14 προτάσεις
Λέσβος : 13 προτάσεις
Σάμος : 1 πρόταση
Η αύξηση του αριθμού των προτάσεων που υπεβλήθησαν από τη Χίο σε απόλυτο αριθμό αλλά και σε σχέση με τον αριθμό των προτάσεων που υπεβλήθησαν από τα άλλα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καταδεικνύουν την ήδη καταγεγραμμένη βελτίωση (ποσοτικά και ποιοτικά) του επιπέδου ενημέρωσης που παρέχεται για τα προγράμματα επιχορήγησης σε τοπικό επίπεδο.