Αρχική Νέα Οικονομία Τελευταία μέρα για προτάσεις στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας

Τελευταία μέρα για προτάσεις στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας

7

Λήγει σήμερα η ημερομηνία υποβολής κατάθεσης αιτήσεων στην ΕΝΑ Χίου για το πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ” που εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2000-2006.
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους Αγίου Μηνά, Καμποχώρων και Ομηρούπολης και το Εργατικό Κέντρο Χίου.
Αναγνώστες μας, επισήμαναν το γεγονός ότι έχουν βγει εκτός προγράμματος οι υπόλοιποι Δήμοι του νομού.
Όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής της ΕΝΑ Χίου Γιώργος Επιτροπάκης, η μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος αλλά και οι προτεραιότητες που τέθηκαν σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας σε αστικές περιοχές οδήγησαν στον αποκλεισμό ορισμένων Δήμων.
Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δράσεων των εξής κατηγοριών:
1) Δράσεις Συμβουλευτικής για την προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας 66 ατόμων και την υποστήριξη τους καθ΄ όλη την διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
2) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέσω:
* Επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  για  30  άνεργους,
* Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης  15  ατόμων, για την δημιουργία δικής τους επιχείρησης
* Επιδότηση 15 ατόμων, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage)
3) Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ προγραμμάτων κατάρτισης 40 ατόμων.
4) Δράσεις παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την συμβουλευτική 10 ατόμων.
Όσοι από τους υποβάλλοντες αίτηση, πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο θα ειδοποιηθούν το επόμενο διάστημα από την ΕΝΑ για να περάσουν από συνέντευξη.