Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου στον Πειραιά και αναξοινώσεις υφυπ Παιδείας για σχολικές βιβλιοθήκες

Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου στον Πειραιά και αναξοινώσεις υφυπ Παιδείας για σχολικές βιβλιοθήκες

9


Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλός εγκαινιάζοντας την έκθεση βιβλίου στον Πειραιά, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
“Το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί με σταθερό ενδιαφέρον την βιβλιοπαραγωγή της χώρας μας και στηρίζει έμπρακτα το βιβλίο, όχι μόνον ως σχολικό εγχειρίδιο γνώσης, ως θεμελιώδες εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά και ως πολυτιμότατο πολιτιστικό αγαθό, απολύτως απαραίτητο για τη σωστή αγωγή, την δια βίου εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των παιδιών μας.
Από τα πρώτα προγράμματα ενταγμένα στο Β΄ΚΠΣ, δημιουργήθηκαν  περίπου 500 βιβλιοθήκες σε σχολικές μονάδες όλων των περιφερειών, που διέθεταν τους κατάλληλους χώρους για να τις φιλοξενήσουν.
Σήμερα, ο προγραμματισμός στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ είναι για την κατασκευή 300 νέων σχολικών βιβλιοθηκών, για τον εμπλουτισμό των οποίων συμπληρώνεται ήδη από τις σχετικές επιτροπές του ΥΠΕΠΘ ο κατάλογος των 12.000 τίτλων.
Από τον κατάλογο αυτόν, κάθε σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει νέα βιβλιοθήκη, θα επιλέξει για αγορά μέχρι 5.000 τίτλους βιβλίων (με θεματική πολλαπλότητα), συνολικής αξίας 48.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε λίγες εβδομάδες ο ΟΣΚ θα έχει ολοκληρώσει το έργο του, του ελέγχου των κτιριακών υποδομών που προβλέπονται ως αναγκαίες για την ίδρυση των 300 αυτών βιβλιοθηκών.
Τέλος, είναι ήδη γνωστό, ότι προχωρούμε με γοργά βήματα στην παραγωγή των νέων σχολικών βιβλίων που παραδίδονται και ελέγχονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τόσο για την Πρωτοβάθμια, την Δευτεροβάθμια, όσο και για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Για τα βιβλία αυτά, θα ζητηθεί η γνώμη των επιστημονικών φορέων, των εκπαιδευτικών οργανώσεων αλλά και των πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας πριν διανεμηθούν οριστικά στους μαθητές.”