Αρχική Νέα Τοπικά Υπέρ του Δημοτικού θερινού κινηματογράφου η καταρχήν δικαστική απόφαση

Υπέρ του Δημοτικού θερινού κινηματογράφου η καταρχήν δικαστική απόφαση

9


Υπέρ της προσφυγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΧ κλίνει η “δικαστική ζυγαριά” ύστερα από την εξέταση της υπόθεσης.
Έτσι αφού επισημαίνεται ότι είναι ακόμα σε ισχύ η Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Χίου με το υπουργείο Πολιτισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου και τονίζονται οι λόγοι που δικαιολογούσαν τη σύναψη αυτής της προγραμματικής, αφού σημειώνεται ότι δεν έχει συσταθεί η εν λόγω ιδιωτική εταιρεία που πήρε μέρος στον πλειοδοτικό διαγωνισμό και μάλιστα ο ένας εκ των δύο συνεταίρων αποχωρεί από αυτήν (με εξώδικη δήλωση), το Δικαστήριο αποφάσισε να δεχτεί την αίτηση αναστέλλοντας την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΧ, καθώς και του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκμίσθωσης του θερινού κινηματογράφου του Δημοτικού Κήπου μέχρι της έκδοσης τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής.
Ορίζεται μάλιστα προθεσμία ασκήσεως της αγωγής για την κύρια υπόθεση τριών μηνών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, ενώ απαγορεύει κάθε ενέργεια σχετική με τη λειτουργία του κινηματογράφου από το δεύτερο εταίρο της ιδιωτικής εταιρείας.