Αρχική Νέα Οικονομία 12 Επενδυτικά Προγράμματα στο Βόρειο Αιγαίο

12 Επενδυτικά Προγράμματα στο Βόρειο Αιγαίο

13


Εγκρίθηκε η υπαγωγή των 12 επενδυτικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρο 4.4. «Μεταποίηση – Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων» του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006.


Τα εγκεκριμένα προγράμματα έχουν συνολικό ύψος δημόσιας επιχορήγησης 1.378.349,05 ευρώ (καλύπτεται το 60% της επένδυσης). Από αυτά 3 αφορούν στο νησί της Χίου, 3 στο νησί της Λήμνου και 6 στο νησί της Λέσβου.


Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων του Μέτρου 4.6.2. «Ενίσχυση διαφοροποιήσεων αγροτικών δραστηριοτήτων». Υποβλήθηκαν 10 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια και απορρίφθηκαν 3 καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Τα εγκεκριμένα σχέδια έχουν συνολικό ύψος δημόσιας επιχορήγησης 699.000 ευρώ (καλύπτεται το 60% της επένδυσης). Από αυτά 4 αφορούν στο νησί της Λέσβου, 2 στο νησί της Λήμνου και 1 στο νησί της Χίου. Η διαδικασία αξιολόγησης για το Μέτρο 4.6.1 βρίσκεται σε εξέλιξη.