Αρχική Νέα Οικονομία Το Κράτος πρέπει να φτιάξει. Eως 7,2% της παραγωγής σπαταλά η γραφειοκρατία....

Το Κράτος πρέπει να φτιάξει. Eως 7,2% της παραγωγής σπαταλά η γραφειοκρατία. Περισσότερο πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

18


Ποστοστό από 1,6%-7,2% της προστιθέμενης αξίας που παράγει μια ελληνική επιχείρηση, αποτελεί επιβάρυνση που προκαλεί η γραφειοκρατία σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Από την πραγματοποίηση μιας επένδυσης, μέχρι και το καθαρά παραγωγικό κόστος.


Αυτό προκύπτει από μια πρότυπη πιλοτική έρευνα που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στο πλαίσιο του έτους ανταγωνιστικότητας.


Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος με την παρουσία πολιτικών, επιχειρηματιών και πανεπιστημιακών.


Σύμφωνα με το κόστος που μετρήθηκε, και το οποίο δεν περιλαμβάνει τομείς όπως λογιστικές διαφορές και τέλη, ειδικά προβλήματα επιβαρύνσεων σε ορισμένους κλάδους, σκοπιμότητα κανονισμών κ.λπ., η απασχόληση που απαιτείται για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του κράτους αποτελεί:


* το 8,91 ο/οο της απασχόλησης για μια μεγάλη επιχείρηση, το 14,62 ο/οο της απασχόλησης για μια μεσαία επιχείρηση και το 53,11 ο/οο της απασχόλησης για μια μικρή επιχείρηση.


Με τη μετατροπή της αναγκαίας απασχόλησης σε νομισματικό κόστος και προσθέτοντας άλλα αναποτελεσματικά κόστη από τη γραφειοκρατία και την αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (όπως καθυστερήσεις πληρωμών για προμήθειες του δημοσίου και καθυστερήσεις στην υλοποίηση επιχειρηματικών επενδύσεων ή άλλων δράσεων), υπολογίστηκε ότι το κόστος της γραφειοκρατίας είναι επιβαρυντικό για την ανταγωνιστικότητα, καθώς αποτελεί:


* το 1,6% της προστιθέμενης αξίας για μια μεγάλη επιχείρηση, το 3,7% για μια μεσαία επιχείρηση, και το 7,2% για μια μικρή επιχείρηση.


Από τα αποτελέσματα της μελέτης ΣΕΒ-ΙΟΒΕ, προκύπτει ιδιαίτερα ότι:


* το κόστος που προκαλεί σε μια επιχείρηση η γραφειοκρατία είναι απολύτως μετρήσιμο μέγεθος, άρα μπορούν να τεθούν στόχοι για τον περιορισμό του,


* η γραφειοκρατία επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,


* το κόστος της γραφειοκρατίας αποδεικνύεται σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ιδιαιτέρως τις μικρές,


* το κόστος της γραφειοκρατίας μειώνεται με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,


* πολλά βάρη δημιουργούν ξεπερασμένες ρυθμίσεις που οι απαιτήσεις τους δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή εποχή.


Ο κ. Κυριακόπουλος


Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη θέσπισης μηχανισμών μέτρησης των επιπτώσεων που έχουν τα νομοθετήματα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, κατά το πρότυπο μεθόδων που εφαρμόζονται σε 18 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ.


Οπως είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, η θέσπιση μηχανισμού ανάλυσης των επιπτώσεων της νέας νομοθεσίας, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Κάθε ρυθμιστική παρέμβαση, πριν ψηφιστεί, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Να δίνονται σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:


* Το πρόβλημα έχει οριστεί σωστά;


* Η σχετική κυβερνητική αντίδραση τεκμηριώνεται;


* Η σύνταξη νόμου – ρύθμισης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης;


* Υπάρχει νομική βάση για τη σύνταξη νόμου/ρύθμισης;


* Ποια κυβερνητικά επίπεδα είναι αρμόδια και κατάλληλα για αυτή την αντίδραση;


* Οι ωφέλειες τού υπό σύνταξη νόμου δικαιολογούν τα κόστη που αυτός θα δημιουργήσει;


* Είναι διαφανής η κατανομή των επιδράσεων στην κοινωνία;


* Είναι ο νόμος σαφής, συνεπής, κατανοητός και προσβάσιμος στους χρήστες;


* Είχαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους;

Πηγή: Ναυτεμπορική