Αρχική Νέα Τοπικά Κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά

Κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά

5


 Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας Παιδικών Εξοχών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου έτους 2005, θα λειτουργήσουν φέτος στις μόνιμες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στη θέση Σκλαβιά περιοχή Θολοποταμίου, δύο κατασκηνωτικές περίοδοι παιδιών.
       Στη πρώτη, διάρκειας 21 ημερών, με ημερομηνία έναρξης 17/7/2005, θα φιοξενηθούν παιδιά από το Νομό μας, καθώς και 25 παιδιά αποδήμων, από το πρόγραμμα “Οργάνωση επισκέψεων παιδιών και νέων αποδήμων στην Ελλάδα (Chios Camp 2005)”, και των δύο φύλων ηλικίας από 6 μέχρι 16 ετών.
       Στη δεύτερη, διάρκειας 21 ημερών, με ημερομηνία έναρξης 7/8/2005, θα φιλοξενηθούν παιδιά από το Νομό μας καθώς και 25 περίπου παιδιά Ελληνικής καταγωγής από τη Βόρεια Ήπειρο, από το πρόγραμμα “Οργάνωση επισκέψεων
παιδιών και νέων αποδήμων στην Ελλάδα (Chios Camp 2005)”, και των δύο φύλων ηλικίας από 6 μέχρι 16 ετών.
       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών, να προσέρχονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Χίου για την εγγραφή των παιδιών τους, σε όποια ή όποιες από τις παραπάνω δύο κατασκηνωτές περιόδους επιθυμούν. (Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44258).