Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο Αμανής, 23 Ιουνίου

Δημοτικό Συμβούλιο Αμανής, 23 Ιουνίου

11

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Αμανής με εγγεγραμμένα 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ αυτών:
– ορισμός εκπροσώπου στη νομαρχιακή γνωμοδοτική επιτροπή διαχείρισης των υδατικών πόρων.
– Καθορισμός των ΧΑΔΑ (ελεγχόμενων χωματερών) που εξυπηρετούν την Αμανή.
– Πρόσληψη προσωπικού σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στο υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων και δασοπυρόσβεσης.