Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παρουσίαση σχολείων για προγράμματα Ισότητας στο ΟΜΗΡΕΙΟ

Παρουσίαση σχολείων για προγράμματα Ισότητας στο ΟΜΗΡΕΙΟ

4


Πραγματοποιείται το Σάββατο 25 Ιουνίου στις 9.30 π.μ. εκδήλωση που διοργανώνει η Σύμπραξη των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, για την παρουσίαση του Παρεμβατικού προγράμματος “Ισότητα- Κοινωνικοί ρόλοι”.
Το πρόγραμμα έγινε για δεύτερη χρονιά στα πλαίσια του έργου “ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων, το οποίο υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.
Στη Σύμπραξη των σχολικών μονάδων συμμετέχουν: Εσπερινό Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου, Ενιαίο Λύκειο Καλαμωτής, Γυμνάσιο Καλαμωτής και Γυμνάσιο Βροντάδου.
Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από συμπράξεις σχολείων υπό την εποπτεία ευαισθητοποιημένων καθηγητών.
Γίνονται διδακτικές παρεμβάσεις σε τμήματα μαθιητών ή σε ολόκληρες τάξεις σε μικρά σχολεία και παρεμβατικές δράσεις προαιρετικά και έτσι εντάσσεται η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση..
Στο σχολικό έτος που διανύσαμε στην Περιφέρειά μας δημιουργήθηκαν δύο Συμπράξεις σχολείων..
Η πρώτη Σύμπραξη με θέμα: “Φύλο και εργασία”.
Η δεύτερη Σύμπραξη με θέμα:”Ισότητα και κοινωνικοί ρόλοι”.