Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Παραμένει Πρόεδρος ο Γιώργος Αμύγδαλος στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου

Παραμένει Πρόεδρος ο Γιώργος Αμύγδαλος στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου

97Στις 21.6.05, οι νεοεκλεγέντες στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, συνήλθαν σε απαρτία και ομόφωνα συγκροτήθηκαν σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση
Πρόεδρος Γ. Αμύγδαλος
Αντιπρόεδρος Σ. Γεραζούνης
Γ. Γραμματέας Ι. Κοσμίδης
Ταμίας Ι. Σταυράκης
Μέλη Ν. Σμυρνιούδης, Ι. Μαλακός, Α. Σκέλλας, Ι. Τόπακα, Α. Κομμάς
Επίσης επί μέρους καθήκοντα ανέλαβαν
Σ. Γεραζούνης – υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων
Ν. Σμυρνιούδης – συντονιστής συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και σύνδεσμος με την Ιατρική Εταιρεία Χίου
Ι. Μαλακός – σύνδεσμος με το σύλλογο Νοσοκομειακών γιατρών
Α. Σκέλλας – σύνδεσμος με τον σύλλογο ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών (ΕΝΕΛΙΑ)
Ι. Σταυράκης – υπεύθυνος για τους νέους γιατρούς
Α. Κομμάς – υπεύθυνος για τους γιατρούς του ΙΚΑ και πολιτιστικών θεμάτων
Ι. Τόπακα – υπεύθυνη κοινωνικών θεμάτων και γυναικών
Υπενθυμίζεται ότι τους γιατρούς της Χίου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Γ. Αμύγδαλος και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι Σ. Γεραζούνης και Ι. Μαλακός.