Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

Θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

15


Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Αρναουτάκη στα πλαίσια της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου.


Το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο είναι ένα νέο μέσο που πρότεινε η Επιτροπή για τον προγραμματισμό της αλιείας δυνάμει των δημοσιονομικών προοπτικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του μεταξύ άλλων είναι η επιδίωξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων ώστε να διασφαλιστεί η αλιευτική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα, η εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, η ανάπτυξη του τομέα υδατοκαλλιέργειας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Με τις τροπολογίες του ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε:


* Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα καλύπτει τον κλάδο της αλιείας να στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων βιολογικών πόρων


* Η πριμοδότηση του Ταμείου Αλιείας υπέρ της παράκτιας “αλιείας μικρής κλίμακας” να περιλαμβάνει την πριμοδότηση αντικατάστασης σκάφους και μηχανής για λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
 
* Σχετικά με τη στήριξη υδατο-περιβαλλοντικών μέτρων από το Ταμείο, η εσωτερική αλιεία (αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται για εμπορικούς σκοπούς από σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών) να είναι επιλέξιμη για ενίσχυση, καθώς και η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των σκαφών με τα οποία διενεργείται η μορφή αυτή.