Αρχική Απόψεις Aρθρα Πέτρος Ρισκάκης: Επικίνδυνα τα προϊόντα επεξεργασίας του Βιολογικού για την άδρευση του...

Πέτρος Ρισκάκης: Επικίνδυνα τα προϊόντα επεξεργασίας του Βιολογικού για την άδρευση του Κάμπου

66


Παρέμβαση του Πέτρου Ρισκάκη για τα όσα ειπώθηκαν στην Ημερίδα της ΔΕΥΑΧ για τον Βιολογικό.  Άλλο Κως, άλλο Χίος, εδώ υπάρχουν προβλήματα στην χρήση των επεξεργασμένων λυμμάτων. Υπάρχει έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας από τον Μάϊο του 2000. Συγκεκριμένα ο κ. Ρισκάκης στην επιστολή του αναφέρει:

“Στα πλαίσια εξοικονόμησης Υδατικών πόρων, στις 16 Ιουνίου, η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου οργάνωσε ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των καλλιεργητών του Κάμπου, να πεισθούν ώστε να δειχθούν για άρδευση τα επεξεργασμένα προϊόντα του Βιολογικού Σταθμού της Χίου.
Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ο οποίος ανέπτυξε με διαφάνειες την διερεύνηση, μέσα από πειραματική εφαρμογή, σε καλλιέργειες αρδευόμενες από προϊόντα του Βιολογικού Σταθμού της Κω.
Προσωπικά όμως και σύμφωνα με το θέμα της Επιστημονικής ημερίδας, περίμενα να ακούσω για την δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων του Σταθμού της Χίου.
Τα θετικά αποτελέσματα από το κόπρισμα είναι σε όλους γνωστά, αφού νιτρικά και φωσφορικά άλατα ανακυκλώνονται και αφομοιώνονται από τα φυτά και τα δέντρα.
Με την δημοσιοποίηση της θέσης μου θέλω να γίνει κατανοητό στους καλλιεργητές του Κάμπου, ότι η ποιότητα των προϊόντων του δικού μας Βιολογικού είναι τελείως διαφορετική, με αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα να είναι διαφορετικά λόγω της υψηλής συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων αλλά και υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.
Επίσης θέλω να γίνει γνωστό σε όλους ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου με τον υπ’ αριθμό 628/3-5-2000 έγγραφο, ζήτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας γνωμάτευση (με δεδομένα αναλύσεων) για την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού μας για άρδευση.
Σε απάντηση του εγγράφου μας στις 2-6-2000, ο καθηγητής κ. Ν. Κατσίρης με έκθεση του, αναφέρει αποσπασματικά ότι: Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων που θέσαμε υπ’ όψη μας, μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:  •  Η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερών (tss) είναι αρκετά υψηλή και θα απαιτηθεί η μείωσή τους σε επίπεδα <5 mg/l με την κατασκευή της μονάδας διύλισης ενδεχομένως σε συνδυασμό με κροκίδωση.

  •  Θα απαιτηθεί προχωρημένη απολύμανση μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία με ακτίνες VV ή άλλη κατάλληλη μέθοδο και

  •  Τα λύματα έχουν υψηλή αλατότητα.

 Συνεχίζοντας η έκθεση αναλύει μέσα από πίνακες επιστημονικούς, τους όρους επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, επισημαίνοντας ότι αν δεν τηρηθούν κάποιοι αυστηροί κανόνες ασφαλείας, ενέχει δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα καταναλώσουν τα προϊόντα ή που θα έλθουν σε επαφή με τα επεξεργασμένα λύματα. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις η σύσταση των λυμάτων, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, μπορεί να εμποδίσει ή να σταματήσει την ανάπτυξη των φυτών. Από την μελέτη της εκθέσεως τότε κρίθηκε ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, πλην όμως την επόμενη χρονιά, στα πλαίσια διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησης νερού με χρηματοδότηση, από το 3ο ΚΠΣ στο μέτρο 1.3 «Περιβάλλον» κατατέθηκε πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου με σκοπό την ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα που χρησιμοποιείται για ύδρευση. Δυστυχώς τότε ούτε απάντηση δεν πήραμε.
Βέβαια σήμερα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι τότε δεν θα καταλήγαμε σε αυτήν την πρόταση, αν είχε δημοπρατηθεί το μεγάλο έργο φράγμα «Κόρης Γεφύρι», που όλοι μας έχουμε οραματισθεί εδώ και 50 χρόνια, αλλά και άλλες εναλλακτικές – αποτελεσματικές λύσεις π.χ. δημιουργίας μικρών υδρομαστεύσεων, εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης τρεχούμενων νερών του Κακού Ποταμού και των μονάδων αφαλάτωσης τους καλοκαιρινούς μήνες.
Με αυτές τις σκέψεις κρίνω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων (της γνωστής ποιότητας) για την άρδευση των καλλιεργειών του Κάμπου.
Και βέβαια, εάν οι έχοντες την ευθύνη λήψης αποφάσεων προχωρήσουν στην επαναχρησιμοποίηση, μου δημιουργείται έντονος προβληματισμός με το ερώτημα:
«Ποιος θα αναλάβει το κόστος και τη διαχείριση, η Δ.Ε.Υ.Α – ο Δήμος – η Ε.Ε. – ή ο Καμπούσης», χωρίς να ξεχνάμε ότι για τον Βιολογικό και για το δίκτυο αποχέτευσης έχουν χρεωθεί οι δημότες της Χίου και πληρώνουν το ποσό των 6,5 δις δρχ.. “


Ο κ. Πέτρος Ρισκάκης είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χίο, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της μείζονος Αντιπολίτευσης