Αρχική Νέα Τοπικά Κάρτες μονίμων κατοίκων ζητούν και όσοι μένουν στις καθέτους της Μουσείου

Κάρτες μονίμων κατοίκων ζητούν και όσοι μένουν στις καθέτους της Μουσείου

22


Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης έχει δημιουργήσει προβλήματα στους κατοίκους της οδού Μουσείου και ειδικότερα σε εκείνους που κατοικούν επί των οδών Πλάτυ Αγαπίου και Διοδώρου.


Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι αυτών των οδών αντιτίθενται στο μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς θεωρούν ότι αυτό το μέτρο μη αναγνωρίζοντάς τους ως μόνιμους κατοίκους, δεν τους παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης των απαραίτητων καρτών προκειμένου να απολαμβάνουν δωρεά στάθμευση. 


Για τον παραπάνω λόγο εκδηλώθηκαν διαμαρτυρίες προς τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου, ο οποίος προέτρεψε τους διαμαρτυρόμενους να σταθμεύουν όπου βρίσκουν (εσωτερικά των οδών Πλάτυ Αγαπίου και Διοδώρου), καθώς δεν είναι εφικτή η προμήθεια στους διαμαρτυρόμενους καρτών στάθμευσης.  Μια τέτοια απάντηση όμως σαφώς και δεν συμβάλλει στην επίλυση του υφιστάμενου προβλήματος σε συνδυασμό πάντοτε με το γεγονός της στενότητας αυτών των οδών.


Οι διαμαρτυρόμενοι επιδιώκοντας την σύντομη επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν προσανατολίζονται σε συνάντηση με το Δήμαρχο Χίου κ. Μάρκο Μεννή.

Ειρ. Κ.
Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ