Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ξεκινά η κατάθεση μηχανογραφικών για ΑΕΙ- ΤΕΙ

Ξεκινά η κατάθεση μηχανογραφικών για ΑΕΙ- ΤΕΙ

6

Οι απόφοιτοι των Ενιαίων Λυκείων που είναι υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να καταθέτουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην αρμόδια επιτροπή, στο 2ο Ενιαίου Λύκειο Χίου από 11 Ιουλίου έως και 22 Ιουλίου από τις 8.30-13.00.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνιστά να προσέρχονται οι μαθητές ανά σχολείο με την εξής σειρά:
– Δευτέρα, 11/7, Εκκλησιαστικό- Εσπερινό- Βολισσού
– Τρίτη, 12/7, 1ο Ενιαίο Χίου
– Τετάρτη, 13/7, Ενιαίο Βροντάδου
– Πέμπτη, 14/7, 2ο Ενιαίο Χίου (αρχικά επιθέτου από Α έως Κ)
– Παρασκευή, 15/7, 2ο Ενιαίο Χίου (αρχικά επιθέτου από Λ έως Ω)
– Δευτέρα, 18/7, 3ο Ενιαίο Χίου (αρχικά επιθέτου από Α έως Κ)
– Τρίτη, 19/7, 3ο Ενιαίο Χίου (αρχικά επιθέτου από Λ έως Ω)
– Τετάρτη, 20/7, Καλλιμασιάς- Καλαμωτής- Καρδαμύλων
– Πέμπτη, 21/7, Καλλιμασιάς- Καλαμωτής- Καρδαμύλων
– Παρασκευή, 22/7, έλεγχος καταχωρήσεων.
– Οι απόφοιτοι των σχολείων Οινουσσών και Ψαρών καθώς και οποιαδήποτε σχολείου εκτός νομού Χίου μπορούν να προσέρχονται οποιαδήποτε μέρα στο προαναφερόμενο διάστημα.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν: α) πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης, β) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου.
Οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ενιαίων Εσπερινών Λυκείων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση του σχολείου, από την οποία προκύπτει ότι φοίτησαν τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο.
Οι υποψήφιοι προσέρχονται με συμπληρωμένο το πρόχειρο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή.