Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις για μεταπτυχιακό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αιτήσεις για μεταπτυχιακό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

18Το Τμήμα διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Από το πρόγραμμα απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα και παρέχει τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών- Παραγωγής,
Λογιστική- Ελεγκτική,
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Για την παρακολούθησή του προβλέπονται δίδακτρα, ενώ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα, παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Οι αιτήσεις για το επόμενο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.ba.aegean.gr/mba) ή τηλεφωνικά με την κα Μαργαρίτα Μπενά στο 22710-35120 (ώρες 11.00-16.00).