Αρχική Νέα Οικονομία Εξισωτική αποζημίωση 2005

Εξισωτική αποζημίωση 2005

15


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2005 στους Δήμους μέχρι 25/7/05.


      Η διαβίβαση των αιτήσεων από τους Δήμους στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης παρατείνεται μέχρι 10/8/2005.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο της αίτησης ΟΣΔΕ
2. Αντίγραφο του ελαιοκομικού και αμπελοκομικού μητρώου
3. Εκκαθαριστικό της Εφορίας 2004 και Ε1 του 2005.
4. Συμβόλαια και ενοικιαστήρια θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και βεβαίας ημερομηνίας για όσους δεν τα έχουν προσκομίσει
5. Καλλιεργητικό σχέδιο


      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους Δήμους τους και στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.