Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση Νομάρχη για το θέμα της επέκτασης αεροδρομίου Χίου

Ενημέρωση Νομάρχη για το θέμα της επέκτασης αεροδρομίου Χίου

6Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί από συμπολίτες μας, ενημερώνουμε για την πορεία των εξελίξεων στο θέμα της επέκτασης- εκσυγχρονισμού του Αεροδρομίου της Χίου, ενός σημαντικού έργου για την τοπική ανάπτυξη της Χίου.
• Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (2003) κινήθηκε η διαδικασία απαλλοτριώσεων, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
• Παράλληλα εντός του 2004, ολοκληρώθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, τα έργα για την μετατόπιση του δρόμου νότιας παράκαμψης του αεροδρομίου, με κατασκευή νέου δρόμου ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσεων, πεζών και οχημάτων.
• Η εκδίκαση της υπόθεσης από το πρωτοδικείο για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης, για την επέκταση προς Βορρά, είχε καθοριστεί αρχικά για το Φεβρουάριο του 2005, αναβλήθηκε όμως μετά από σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων εκτάσεων. Ση συνέχεια η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και τον Ιούνιο εξαιτίας της απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Κατόπιν τούτου, η οριστική εκδίκαση της υπόθεσης έχει καθοριστεί για τις 19/10/2005.
• Έχουν ασκηθεί προσφυγές πολιτών κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, των οποίων η εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο του 2005.
Με βάση τα παραπάνω, εντός του 2005, αναμένεται να κλείσουν οι δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες συνδέονται με την πραγματοποίηση του έργου και να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση.


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ