Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχία: υποβολή οριστικής μελέτης νέου κεντρικού λιμανιού Χίου

Νομαρχία: υποβολή οριστικής μελέτης νέου κεντρικού λιμανιού Χίου

5

Στο πλαίσιο της εξέλιξης και υλοποίησης του νομαρχιακού σχεδιασμού για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Νομού, υπεβλήθη εμπρόθεσμα από 1/7/2005 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οριστική μελέτη των λιμενικών εγκαταστάσεων για το Νέο Κεντρικό Λιμάνι της Χίου. Ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες της Ν.Α. Χίου, προκειμένου να παραληφθεί η μελέτη.
Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετητικών διαδικασιών το θέμα της κατασκευής του Νέου Κεντρικού λιμένα της Χίου, αποκτά την αναγκαία ωριμότητα για να περάσει στη φάση της χρηματοδότησης- υλοποίησης. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτιμάται στα 43.000.000 €. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η διεκδίκηση πόρων για την κατασκευή αυτού του ζωτικής σημασίας αναπτυξιακού έργου για το Νομό μας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ