Αρχική Νέα Οικονομία 49 προτάσεις επιχειρήσεων από Χίο στον ΕΟΜΜΕΧ

49 προτάσεις επιχειρήσεων από Χίο στον ΕΟΜΜΕΧ

9


Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΜΜΕΧ οι προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου”.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜΜΕΧ σε σύνολο 121 προτάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, υπεβλήθησαν ανά νησί :
Χίος : 49 προτάσεις
Λέσβος : 51 προτάσεις
Σάμος : 21 προτάσεις
Ο αριθμός των προτάσεων που υπεβλήθησαν από τη Χίο σε σχέση με τον αριθμό των προτάσεων που υπεβλήθησαν από τα άλλα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δίνει αισιόδοξα μηνύματα και ασφαλώς καταδεικνύει την ήδη καταγεγραμμένη βελτίωση (ποσοτικά και ποιοτικά) του επιπέδου ενημέρωσης που παρέχεται για τα προγράμματα επιχορήγησης σε τοπικό επίπεδο.