Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Την Κυριακή η Γ.Σ. για μια νέα πορεία της εταιρείας

ΝΕΛ: Την Κυριακή η Γ.Σ. για μια νέα πορεία της εταιρείας

10


ΜΕ ΑΠΑΡΤΙΑ που θα φθάνει το 40% των συνολικών μετοχών της εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί στη Μυτιλήνη η γενική συνέλευση των μετόχων της ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, (ΝΕΛ) η οποία θα σηματοδοτήσει μία νέα πορεία για την εταιρεία.


Επισημαίνεται ότι βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 24 εκατ. ευρώ περίπου. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται απαρτία 33% των μετόχων.


Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει αφού προηγηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη διαγραφή ζημιών. Ειδικότερα θα προταθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 23.262.224,72 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,88 ευρώ σε 0,30 ευρώ.


Η προκύπτουσα διαφορά (23.262.224,72 ευρώ) θα αχθεί σε μείωση των ζημιών. Ταυτόχρονα θα προταθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 24.064.370,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης επί των παλαιών μετόχων, δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά με τιμή έκδοσης τα 0,30 ευρώ.
 


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ