Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Π. Μπεγλίτη προς Ε.Ε.,για την προστασία του ενάλιου πλούτου

Ερώτηση Π. Μπεγλίτη προς Ε.Ε.,για την προστασία του ενάλιου πλούτου

7


Η ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πάνου Μπεγλίτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την προστασία του ενάλιου πλούτου και του εισοδήματος των Ελλήνων ψαράδων, αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης.
Ομως παρόμοια προβλήματα από τον τουρκικό αλιευτικό στόλο αντιμετωπίζουν και οι δικοί μας ψαράδες.
Εχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:


“Όπως είναι γνωστό κάθε καλοκαίρι και κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο διακόπτεται η αλιεία με μηχανότρατα στα διεθνή ύδατα, που εκτείνονται πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων, στις περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, για την προστασία του ενάλιου πλούτου. Και ενώ αυτή η απαγόρευση ισχύει για τους Έλληνες αλιείς, με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς, δεν ισχύει για τον τουρκικό αλιευτικό στόλο.
Το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφεται ο ενάλιος πλούτος, αλλά και να βρίσκονται σε μειονεκτική παραγωγική και οικονομική θέση οι Έλληνες αλιείς της περιοχής, αφού χάνεται για την ελληνική πλευρά η δυνατότητα “παραγωγικής απόδοσης” κάθε Οκτώβριο, κατά την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
α) Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και πώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, που δημιουργείται με τις δραστηριότητες του τουρκικού αλιευτικού στόλου, εις βάρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και εις βάρος των Ελλήνων ψαράδων;
 β) Στο πλαίσιο των ενταξιακων διαπραγματεύσεων μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει την επέκταση και την εφαρμογή του κοινοτικού κεντημένου στην Τουρκία;
γ) Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή κοινών κανόνων αλιείας στη Μεσόγειο, ώστε να αποτραπεί η διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Ελλήνων ψαράδων;
δ) Τι δυνατότητες υποστήριξης του εισοδήματος των ψαράδων, λόγω της τετράμηνης διακοπής της εργασίας τους, έχουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές; “


Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


” Η Επιτροπή γνωρίζει το γεγονός ότι, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την εξασφαλίση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης του αλιευτικού πλούτου μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις, με την επιβολή περιορισμών στους κοινοτικούς ψαράδες, οι οποίοι ενδέχεται να μην ισχύουν στους ψαράδες εκτός της Κοινότητας που αλιεύουν κοντά στα ύδατα όπου η Κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται.
Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος, μεταξύ άλλων, για τον οποίο η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη της περιοχής όσον αφορά στη διαχείριση αλιείας και την ανάπτυξη βιώσιμων και υπεύθυνων προγραμμάτων αλιείας στη Μεσόγειο.


Για αυτόν το λόγο, η Επιτροπή έχει μια πολιτική ενίσχυσης του ρόλου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), ειδικότερα με σκοπό να την μετατρέψει σε ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο για την εφαρμογή των ενεργειών που καθορίστηκαν και  έγιναν αποδεκτές στη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στη Μεσόγειο στη Βενετία στις 25-26 Νοεμβρίου 2003.


Ήδη στην τελευταία συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο του 2005 η ΓΕΑΜ υιοθέτησε, βάσει κοινοτικών προτάσεων, έναν αριθμό σημαντικών μέτρων σχετικά με τη διατήρηση (π.χ. ελάχιστο μέγεθος πλέγματος 40 χιλ., απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατα πέρα από 100 μέτρα βάθους) και τη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μέσω της καθιέρωσης ενός καταλόγου των μεγαλύτερων από 15 μέτρα σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύσουν). Επιπλέον, η ΓΕΑΜ υιοθέτησε μια σύσταση αναφορικά με τις οδηγίες για την καθιέρωση ενός σχεδίου ελέγχου το οποίο θα καταστήσει εφικτή την ενίσχυση του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.


Οπως το Αξιότιμο Μέλος θα γνωρίζει, η γενική αρχή στις διαπραγματεύσεις διεύρυνσης είναι ότι κάθε υποψηφία χώρα αποδέχεται το κοινοτικό κεκτημένο. Η ίδια προσέγγιση θα ακολουθηθεί και όσον αφορά στην Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις θα βασιστούν στο κεκτημένο Κοινής Πολιτικής Αλιείας (CFP), το οποίο η Επιτροπή θα παρουσιάσει λεπτομερώς στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας screening. Το κεκτημένο CFP θα ισχύσει για την Τουρκία με την ένταξη της εκτός αν μεταβατικές ρυθμίσεις συμφωνηθούν κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.


Η κοινοτική βοήθεια είναι διαθέσιμη για τη θεσμική ανοικοδόμηση και τη διοικητική προετοιμασία, πρώτιστα μέσω των προγραμμάτων ζευγαρώματος (twinning), που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, με φορείς από τα κράτη μέλη. Η διοικητική και νομική πρόοδος στην Τουρκία όσον αφορά στην εφαρμογή του κεκτημένου CFP συζητείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην υποεπιτροπή για τη γεωργία και την αλιεία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού του Συμβουλιου (ΕΚ) 2371/2002 τα Κράτη-Μέλη μπορούν να χορηγήσουν αποζημίωση στους ψαράδες και στους ιδιοκτήτες των σκαφών για την προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, ιδιαίτερα όταν αυτές προκαλούνται από βιολογικούς παράγοντες,
Όταν μια συμφωνία αλιείας δεν ανανεώνεται, ή όταν αναστέλλεται για τους κοινοτικούς στόλους που εξαρτώνται από τη συμφωνία,
Όταν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ή διαχείρισης υιοθετείται από το Συμβούλιο ή όταν μέτρα έκτακτης ανάγκης αποφασίζονται από την Επιτροπή ή από ένα ή περισσότερα Κράτη-Μέλη.


Εντούτοις, η επαναλαμβανόμενη εποχιακή αναστολή της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως στην κατάσταση που υποδεικνύεται από το Αξιότιμο Μέλος, δεν θα είναι επιλέξιμη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου. “