Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παρατείνεται ένα δευτερόλεπτο το 2005, του Τάσου Σαραντή

Παρατείνεται ένα δευτερόλεπτο το 2005, του Τάσου Σαραντή

7


Ένα επιπλέον δευτερόλεπτο θα προστεθεί στην 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς η διάρκεια της ημέρας έχει αυξηθεί εξαιτίας επιβράδυνσης στην περιστροφή της Γης.
Η Διεθνής Υπηρεσία Περιστροφής της Γης και Συστημάτων αναφοράς έχει προσθέσει ή αφαιρέσει από ένα δευτερόλεπτο συνολικά σε 32 χρονιές, από το 1970 μέχρι σήμερα. Το τελευταίο έτος που πήρε παράταση κατά ένα δευτερόλεπτο ήταν το 1997. Σήμερα, ο χρόνος μετριέται επίσημα με μια σειρά από ατομικά ρολόγια που τέθηκαν σε λειτουργία το 1958 σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η διάρκεια του δευτερολέπτου ορίζεται με βάση τη λειτουργία των ρολογιών αυτών. Εντούτοις, οι επιστήμονες συνεχίζουν και σήμερα να μετρούν το χρόνο και με αστρονομικές παρατηρήσεις. Στην πορεία του χρόνου, η αναπαράσταση του χρόνου που δίνουν τα ατομικά ρολόγια εμφάνισε μικρές αποκλίσεις από τις αντίστοιχες αστρονομικές αναφορές. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή σε διακυμάνσεις στην ταχύτητα περιστροφής της Γης. Η έλξη που ασκούν στη Γη ο Ήλιος και η Σελήνη, όπως και γεωλογικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας, σαν το σεισμό που προκάλεσε τσουνάμι πέρυσι στην Ασία, μπορούν να επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν την περιστροφή.


του Τάσου Σαραντή, από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11/7/05