Αρχική Νέα Οικονομία Ανοίγει το Μέτρο για τη βιολογική γεωργία

Ανοίγει το Μέτρο για τη βιολογική γεωργία

9


Από 13 Ιουλίου έως και 17 Αυγούστου 2005 υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα 3.1 Βιολογικής Γεωργίας του άξονα 3 “Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα”.
Στόχος του προγράμματος είναι η αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης και η παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
Το μέτρο που εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, έχει αρχικό προϋπολογισμό 107 εκατομμύρια €.
Επιλέξιμες εκτάσεις είναι οι γεωργικές εξετάσεις με αροτραίες καλλιέργειες και κηπευτικά και στις μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.
Δεν είναι επιλέξιμες:
* Οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες
* Οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις
* Οι νέες φυτείες
Από την αρμόδια Διεύθυνση της Ν.Α. Χίου καλούνται οι αγροτικές Ενώσεις να χορηγήσουν ένα αντίγραφο της τελευταίας δήωσης ΟΣΔΕ ή τη συμπλήρωση νέας, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα αγροτεμάχια που επιθυμεί να εντάξει ο υποψήφιος δικαιούχος στο πρόγραμμα με τους χαρτογραφικούς κωδικούς, είτε επιδοτούνται από τον ΟΣΔΕ είτε όχι.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν και περισσότερες πληροφορίες.
Επίσης πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) στο έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), άξονας 3, μέτρο 3.1
ή στο link της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας όπου βρίσκονται οι ΚΥΑ 619/135176/21.6.05 και ΥΑ 135576/5.7.05
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παραπάνω υπουργικές αποφάσεις.