Αρχική Απόψεις Aρθρα Γιώργος Παπαδόπουλος: εισήγηση του δημοτικού συμβούλου για το Λωβοκομείο

Γιώργος Παπαδόπουλος: εισήγηση του δημοτικού συμβούλου για το Λωβοκομείο

9


ΘΕΜΑ:΄΄Πορεία  Έργου  Ανάδειξης  και  Εξωραϊσμού  του  Λωβοκομείου  Χίου – Προγραμματική  Σύμβαση μεταξύ  Υπουργείου Υγείας -Ιεράς Μητροπόλεως Χίου-Δήμου Χίου-ΔΑΕΧ΄΄Κύριε  Πρόεδρε,  Κύριε  Δήμαρχε,  Κύριοι  Συνάδελφοι, Τον  Φεβρουάριο  του  2004  ο  Δήμος  Χίου  συνήψε  με  το  Υπουργείο  Υγείας – Πρόνοιας,  την  Ιερά  Μητρόπολη  Χίου (εκ  μέρους  του  Ν.Π.  ΄΄Οίκος  Αγάπης΄΄- τ.  Λωβοκομείο)  και  την  ΔΑΕΧ  Προγραμματική  Σύμβαση,  σύμφωνα  με  την  οποία  προβλέπεται  η  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  των  χώρων  και  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  του  τ.  Λωβοκομείου  Χίου  στην  περιοχή  Κοφινάς  του  Δήμου  Χίου.
 Για  τον  σκοπό  αυτό  το  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας  και  Οικονομικών  (κατά  τον  ίδιο  μήνα  Φεβρουάριο  2004)  εξέδωσε  δύο  Αποφάσεις  του  κ.  Υπουργού  με  τις  οποίες  ενισχύθηκε  η  εν  λόγω  Σύμβαση  με  το  ποσό  των  25.000,00  € (15.000,00  €  η  πρώτη  και  άλλες  10.000,00  €  η  δεύτερη).
 Εκ  των  ανωτέρω  Αποφάσεων  μέχρι  στιγμής  έγινε  εκτέλεση  της  πρώτης – ποσού  15.000,00  € –  το  οποίο  κατετέθη  σε  ειδικό  τραπεζικό  λογαριασμό  τον  Δεκέμβριο  του  2004  επ΄ ονόματι  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Χίου.
 Επίσης,  ο  Δήμος  Χίου  τόσο  στον  προϋπολογισμό  όσο  και  στο  Τεχνικό  πρόγραμμα  του  τα  έτη  2004  και  2005  ενέγραψε  πίστωση  ποσού  10.000,00  €  για  την  αρχική  συνεισφορά  του,  αναμένοντας  το  Υπουργείο  Υγείας  να  τηρήσει  την  προγραμματική  Σύμβαση.
 Για  να  ξεκινήσει  το  έργο  της  ανάδειξης  του  Ιδρύματος  απαιτείται  η  σύσταση  Κοινής  Επιτροπής  Εποπτείας  του  Έργου  με  τον  ορισμό  αντιπροσώπων – εκπροσώπων  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.
 Όμως,  όλως  παραδόξως,  μέχρι  σήμερα (16  μήνες  μετά  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  Σύμβασης)  το  Υπουργείο  Υγείας  αρνείται  να  ορίσει  εκπροσώπους,  παρά  τις  συνεχείς  πιέσεις  του  Δήμου  Χίου  και  τις  επαφές  τόσο  με  τη  σχετική  προφορική  επικοινωνία  όσο  και  με  τη  γραπτή  αλληλογραφία  του  Δημάρχου  μας  κ.  Μάρκου  Μεννή.
 Ο  Δήμος  Χίου  ήδη  από  τον  μήνα  Απρίλιο  2004  όρισε  τους  εκπροσώπους  του,  όπως  επίσης  η  Ιερά  Μητρόπολη  Χίου  και  η  ΔΑΕΧ.
 Κατά  μήνα  Αύγουστο  2004  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  ουδείς  συγκινείτο  πραγματοποιήθηκε  επαφή  με  την  εκπρόσωπο  του  Υπουργείου  στην  Περιφέρειά  μας  Κα  Παναγιώτα  Χατζοπούλου,  Πρόεδρο  του  ΠΕ.Σ.Υ.Π.  Βορείου  Αιγαίου  η  οποία  άμεσα  ανταποκρινόμενη  όρισε  ως  εκπροσώπους  του  Υπουργείου  στην  Επιτροπή  τον  Ιατρό  κ.  Ιωάννη  Κοσμίδη (μέλος  του  Δ.Σ.  ΠΕ.Σ.Υ.Π.  Βορ.  Αιγαίου)  και  την  Κα  Στέλλα  Μικέδη  (σημερινή  Αντιπρόεδρο  του  Δ.Σ.  του  ΄΄Σκυλίτσειου΄΄  Νοσοκομείου  Χίου).
 Όμως,  παρ΄ ελπίδα,  μόλις  λίγες  ημέρες  κατόπιν  και  ενώ  είχαν  προσέλθει  τα  μέλη  της  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  για  να  συνεδριάσει  η  Επιτροπή  έφθασε  στο  Δήμο  Χίου  νέα  Απόφαση  της  Κας  ΠΕΣΥΠάρχη  σύμφωνα  με  την  οποία  ανακαλείτο  η  προγενέστερη  με  το  αιτιολογικό  ότι  τον  ορισμό  πρέπει  να  κάνει  ο  Υφυπουργός  Πρόνοιας  (ο  προκάτοχος  του  οποίου  υπέγραφε  την  προγραμματική  σύμβαση)  διότι  δεν  είχε  εκχωρήσει την αρμοδιότητά του αυτή στην  Πρόεδρο  του  ΠΕ.Σ.Υ.Π.
 Παρόλο  που  έχει  παρέλθει  σχεδόν  χρόνος  από  τότε  και  παρά  τις  συνεχείς  εκκλήσεις  μας  προς  το  Υπουργείο,  καμία  απάντηση  δεν  έχει  έλθει  και  κανένας  ορισμός  εκπροσώπων,  με  αποτέλεσμα  να  κινδυνεύει  το  έργο  να  ναυαγήσει.
 Επίσης,  ο  Εκπολιτιστικός,  Μορφωτικός  και  Αθλητικός  Σύλλογος  του  Κοφινά  που  έχει  δείξει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  την  αξιοποίηση  του  Λωβοκομείου  πραγματοποίησε  σειρά  επαφών  με  τον  Βουλευτή  κ.  Ιωάννη  Πίττα  από  τον  οποίο  έλαβε  τη  διαβεβαίωση  ότι  επιδιώκει  την  απεμπλοκή  του  έργου.
 Επειδή,  όμως,  ένας  απλός  ορισμός  από  τον  κ.  Υφυπουργό  Πρόνοιας  δεν  είναι  δυνατόν  να  διαρκεί  16  μήνες  και  να  απαιτούνται  ΄΄τόσοι-αρκετοί΄΄  παράγοντες  για  να  ΄΄απεμπλακεί΄΄  το  όλο  θέμα,  παρακαλώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  λάβει  θέση  επί  του  συγκεκριμένου  ζητήματος  και  δι΄ Αποφάσεως  του  να  ζητήσει  από  το  Υπουργείο  Υγείας – Πρόνοιας  να  αποφανθεί  εντός  30  ημερών  εάν  επιδιώκει  την  εκτέλεση  του  έργου  και  την  ανάδειξη  του  Λωβοκομείου  ή  όχι,  κάτι  το  οποίο,  εξάλλου  επεδίωκε  και  αιτείτο  (την  ανάδειξη  και  αξιοποίηση)  ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  και  η  Ιερά  Μητρόπολη,  ήδη  από  πολλών  ετών.
 Σε  αντίθετη  περίπτωση  και  αφού  παρέλθει  άπρακτη  παρέλευση  ενός  μηνός  θεωρώ  ότι  ο  Δήμος  Χίου  θα  πρέπει  να  καταγγείλει  το  Υπουργείο  Υγείας  για  την  ανεύθυνη  και  απρεπή  στάση  του  και  να  διερευνήσει  νομικά  πως  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  τα  χρήματα  που  ήδη  απέστειλε  το  Υπουργείο  Οικονομικών  στην  Ιερά  Μητρόπολη  για  την  εκτέλεση  έργων  στο  Λωβοκομείο  και  ανέρχονται  στις  15.000,00  €  περίπου. 
 Επίσης,  καλό  θα  ήταν  να  συγκροτηθεί  Επιτροπή  η  οποία  να  επισκεφθεί  τον  Υπουργό  Υγείας (με  τη  συμμετοχή  των  δύο  βουλευτών  του  Νομού)  μέσα  στον  τρέχοντα  μήνα  η  οποία  να  εκφράσει  προφορικά  και  γραπτά  την  Απόφαση  που  θα  ληφθεί.


       Χίος,  8  Ιουλίου  2005
                Ο  εισηγητής


  
             Γιώργος  Φ.  Παπαδόπουλος
             Δημοτικός  Σύμβουλος  Χίου