Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις για ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Αιτήσεις για ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής

9

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ως ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής να υποβάλλουν αιτήσεις, απευθύνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χίου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- Ελ. Βενιζέλου 26- ΤΚ 81100- Μυτιλήνη, μέχρι τις 25 Ιουλίου 2005.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ώρες 10.30-13.00, τηλ. 22710-44843).