Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή- Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ: για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοαουστικού τομέα

Ευρωβουλή- Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ: για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοαουστικού τομέα

6


Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ενέκρινε το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοαουστικού τομέα (MEDIA 2007).


Το πρόγραμμα MEDIA 2007 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απορροφήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ και θα διαδεχθεί τα προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA – Κατάρτιση, που ολοκληρώνονται στο τέλος του 2006. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και οπτικοαουστικής κληρονομιάς και η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς της στους ευρωπαίους πολίτες. Άλλοι ακόμα στόχοι του είναι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, η αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών  έργων εντός και εκτός της ΕΕ και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα.


Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει και τις τροπολογίες της κ. Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου πάνω στο κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οποίες ζητείται η συμβολή του προγράμματος στη :


* Μεταβίβαση, εκτός των πολιτιστικών αξιών, και των θεμελιωδών και κοινωνικών αξιών της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδειξη μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας
* ενίσχυση  του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προώθησης της ισότητας ανδρών γυναικών και της καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης
* ενίσχυση  των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης
* διάδοση μεταξύ των πολιτών της ιδέας της ΕΕ ως ενός χώρου ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας, αλλά και ως ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ισότητας για όλους.


“Η σημασία του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα δεν είναι μόνον πολιτική  και πολιτιστική”, ανέφερε η κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, “αλλά και κοινωνική και οικονομική. Επομένως η βελτίωση  της ανταγωνιστικότητάς του θα έχει θετικές συνέπειες  για την οικονομία και την απασχόληση. Παράλληλα ο οπτικοακουστικός τομέας θα λειτουργήσει ως φορέας προώθησης και ανάπτυξης των αξιών της ΕΕ διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας”. Συνεπώς, καταλήγει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, “οι δράσεις που προβλέπει το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις αρχές σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την αντιμετώπιση όλων των μορφών διάκρισης”.