Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πρόταση Ελπίδας Τσουρή για ζώνη ελεύθερου εμπορίου στα Ψαρά

Πρόταση Ελπίδας Τσουρή για ζώνη ελεύθερου εμπορίου στα Ψαρά

19


Στις 16.05.2005 η βουλευτής του Νομού Χίου Ελπίδα Τσουρή κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την προοπτική να καταστούν τα Ψαρά ζώνη ελεύθερου εμπορίου.


Η απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία και σας επισυνάπτεται,  ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες, για τα επιτυχή πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης ως προς την προώθηση της έννοιας της νησιωτικής πολιτικής.


Πιο συγκεκριμένα, την προώθηση, με την ενσωμάτωση στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, με κατανόηση της ανάγκης να συνδεθούν μεταξύ άλλων και οι νησιωτικές περιοχές της Κοινότητας, με στόχο τη μείωση των διαφορών των επιπέδων ανάπτυξης των περιοχών αυτών και την ένταξή τους στην εσωτερική αγορά με ίσους όρους. 


Κατά δεύτερο λόγο, με τις προσπάθειες της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο σημερινός Υπουργός παραδέχεται, ότι η χώρα μας κατάφερε να εντάξει και τις νησιωτικές περιοχές στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
Οι παραπάνω κατακτήσεις δίνουν το πλεονέκτημα για διεκδικήσεις σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων που αφορούν αναπτυξιακά λιμενικά έργα.


Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει η υποδομή από την προηγούμενη κυβέρνηση και η πρόθεση από τη σημερινή, όπως, τουλάχιστον, φαίνεται από την απάντηση του Υπουργείου, υπάρχει και η δυνατότητα να αξιοποιηθεί, όχι μόνο για τα Ψαρά, αλλά, γενικότερα, για τα λιμάνια του Νομού μας, το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, το οποίο υπέγραψε το ΥΕΝ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 12 Ιουλίου.


Το ποσόν της χρηματοδότησης ανέρχεται στα τρία δις ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει όλο το φάσμα της υλοποίησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων προμελετών, οριστικών μελετών, καθώς και τη χρηματοδότηση πλοίων για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ λιμένων άγονων γραμμών. Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων επένδυσης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005 – 2015, εάν, βέβαια, αυτή υπάρχει.


Ιδού, πεδίον δόξης λαμπρό για την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου στα Ψαρά, στη βελτίωση του λιμανιού και των δρομολογίων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Ψαρών, αλλά και την κατασκευή ή βελτίωση των υπολοίπων λιμανιών της Χίου, ιδιαίτερα του κεντρικού, η μελέτη του οποίου έχει ολοκληρωθεί.