Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις αναπληρωτών- ωρομισθίων καθηγητών

Αιτήσεις αναπληρωτών- ωρομισθίων καθηγητών

5

Μέχρι τις 28 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες αναπληρωτών- ωρομισθίων εκπαιδευτικών όσοι εκπαιδευτικοί έχουν προϋπηρεσία, ενώ από τις 29 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν οι μη έχοντες προϋπηρεσία αλλά που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης μπορούν στο ίδιο διάστημα να υποβάλλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να εργασθούν ως ωρομίσθιοι στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οδός Πολυτεχνείου 13, τηλ. 22710-44843 και ώρες 10.30 π.μ.- 1.30 μ.μ..