Αρχική Νέα Τοπικά Εγκρίσεις έργων από την Περιφέρεια

Εγκρίσεις έργων από την Περιφέρεια

6


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου προεγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις των ακόλουθων έργων:


Α) Του υποέργου 1 “Ανάπλαση Οδού Δημοκρατίας – Κτίριο Πυροσβεστικής”της Πράξης με τίτλο “Ανάπλαση Οδού Δημοκρατίας” Το υποέργο είναι προϋπολογισμού 433.628,32 Ευρώ ενώ φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Χίου.


Β) Του έργου “Πλακόστρωση δρόμων και ανάπλαση πλατείας στα “Προσφυγικά” του Δήμου Καρλοβασίων, Ν. Σάμου”. Το έργο είναι προυπολογισμού 230.396 Ευρώ ενώ φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Καρλοβασίων.