Αρχική Νέα Τοπικά Καταγγελία της Ελληνικής ΚΑΤαναλωτικής Οργάνωσης Αθηνών για την προστασία των δικαιωμάτων Βιομηχανικής...

Καταγγελία της Ελληνικής ΚΑΤαναλωτικής Οργάνωσης Αθηνών για την προστασία των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

8


Σε συνέχεια της οδηγίας 2004/48/ΕΕ, για τη προστασία των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (ΒΙΠ), που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2004 και πριν η αγορά αφομοιώσει τα αποτέλεσματα της εφαρμογής της, έρχεται μια πρόταση για νέα οδηγία από τις Βρυξέλλες που θα δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τον καταναλωτή αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις.


Στην προτεινόμενη οδηγία περιέχονται θέματα ενίσχυσης της προστασίας των ιδιοκτητών ΒΙΠ και της επιβολής κυρώσεων για αυτούς που τα προσβάλλουν, είτε μέσω της χρήσης τους χωρίς πληρωμή αντίτιμου ή λόγω απομίμησης προϊόντων. Οι προβλέψεις της προτεινόμενης οδηγίας είναι ιδιαίτερα σκληρές και στηρίζονται τόσο σε ανεπαρκή τεκμηρίωση όσο και σε αμφίβολες νομικές έννοιες, που θα δημιουργήσουν νομικές διαμάχες ετών.


Συγκεκριμένα :


* Ενώ αρχικά τιμωρούνταν μόνο αυτός που σκόπιμα πρόσβαλλε τα δικαιώματα ΒΙΠ κάποιουμε σκόπο την εμπορική εκμετάλλευση τους, τώρα τιμωρείται και αυτός που διευκολύνει, ενθαρρύνει, προκαλεί ή υποστηρίζει μια τέτοια προσβολή.


Παράδειγματα :


1) για ένα εργαστήριο που φτιάχνει απομιμήσεις γνωστών blue jean δεν τιμωρείται μόνο αυτός που τα φτιάχνει αλλά και αυτός που τα διακινεί και το χειρότερο ακόμα και αυτός που του προμήθευσε τα μηχανήματα αναπαραγωγής και ακραία ακόμα και αυτός που του έδωσε το software που χρησιμοποιεί το computer σχεδιασμού.
2) Ένας χρήστης Internet που “κατεβάζει” ένα τραγούδι από μια ιστοσελίδα που διακινεί τραγούδια για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί δικαιώματα, διώκεται αφού υποστηρίζει τη διάδοση παράνομης χρήσης των συγκεκριμένων τραγουδιών.


* Το φυσικό πρόσωπο που διαπράττει τα παραπάνω αδικήματα πρέπει σύμφωνα με τη πρόταση της ΕΕ, να τιμωρείται τουλάχιστον με 4 χρόνια φυλάκιση!!!! Και χρηματικό πρόστιμο κατ’ ελάχιστο ανώτατο όριο 100,000 ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα, δεν έχουν ποινική ευθύνη αλλά πληρώνουν μόνο το ίδιο χρηματικό πρόσωπο.


Παράδειγμα :


Στις ΗΠΑ νεαρός που κατέβασε από το Internet 10 τραγούδια για προσωπική του χρήση, βρέθηκε μέσω του προμηθευτή του Internet που έδωσε τα στοιχεία του στην εταιρία Sony, και του έγινε αγωγή 60,000 ευρώ. (δηλαδή περίπου 6,000 ευρώ το τραγούδι), για ένα κόστος του προϊόντος που δεν ξεπερνά (αν αγοραζόταν κανονικά) τα 10 ευρώ.


Η πρόταση της παραπάνω οδηγίας έχει και άλλες λεπτομέρειες που πάσχουν επαρκούς τεκμηρίωσης και κυρίως όσον αφορά την αυστηρότητα των ποινών που προβλέπει. Οι οργανώσει καταναλωτών αλλά και οι ενώσεις των μικρών επιχειρήσεων καθώς και οι χώρες εκτός ΕΕ αντιδρούν και δεν αποδέχονται μια τέτοια οδηγία που στην ουσία καταστρατηγεί και ακυρώνει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί ήδη με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι εταιρείες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν πια το κίνδυνο σωρείας αγωγών από κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και ειδικά τις μεγάλες πολυεθνικές software και παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τις εκδοτικές εταιρίες, τις εταιρίες παραγωγής εκδόσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες, τις εταιρίες παραγωγής πολυμέσων, τους δημιουργούς βάσεων δεδομένων κλπ. Στη βιομηχανία επίσης τα πράγματα θα είναι δύσκολα με τους επιπρόσθετους ελέγχους που πρέπει να κάνουν τόσο των προμηθευτών υλικών, αλλά και εξοπλισμών τους καθώς και των πελατών τους.


Η οδηγία αν τελικά εγκριθεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της από το Ελληνικό δίκαιο. Κάποια κράτη μέλη όπως η Αγγλία τη θεωρούν ήδη εγκεκριμένη και προχωρούν στην ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. Εμείς θεωρούμε ότι αν εφαμροστεί χωρίς πολλές διευκρινίσεις και διαβούλευση στο εθνικό δίκαιο μας, θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος των προϊόντων, θα μειώσει την επιλογή του καταναλωτή και θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξαφάνιση μικρών εταιριών που θα κληθούν να πληρώσουν τεράστια ποσά σε δικαιώματα για τη χρήση τεχνολογιών ή προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες :


ΕΚΑΤΟ Αθήνας
Κούκιος Σωτήρης
Διευθυντής
Τηλ: 210 3645800
Φαξ: 210 3600863
Εμαιλ : ekato@iapetos.gr


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 Ε.ΚΑΤ.Ο.
 ΑΘΗΝΩΝ