Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήματα για χρηματοδοτήσεις σχολείων από τη Νομαρχία

Αιτήματα για χρηματοδοτήσεις σχολείων από τη Νομαρχία

5

Αιτήματα για χρηματοδότηση κατασκευής Σχολικού Κέντρου Δήμου Καμποχώρων και προσθήκης πτέρυγας αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων, υποβλήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και στο Μέτρο 5.