Αρχική Νέα Οικονομία Οικονομία: Γραφειοκρατία και εκπαίδευση πιέζουν την παραγωγικότητα

Οικονομία: Γραφειοκρατία και εκπαίδευση πιέζουν την παραγωγικότητα

12


Κατά 14 μονάδες υπολείπεται η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο στην ελληνική οικονομία από τη μέση παραγωγικότητα στην Ε.Ε., ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2004, διαμορφώθηκε στο 75% του κοινοτικού μέσου όρου.


Αυτό προκύπτει από μελέτη στελέχους της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία εξετάζει την υστέρηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα έναντι του αντίστοιχου στην Ε.Ε.-15 και την αναλύει στους βασικούς προσδιοριστικούς της παράγοντες.


Οι πιθανές αιτίες για τη χαμηλότερη παραγωγικότητα αναζητούνται στα προβλήματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον (γραφειοκρατία, ρυθμιστικές παρεμβάσεις), στην έλλειψη ανταγωνισμού, στο μικρότερο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υστέρηση ως προς την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και στις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος.Πηγή: Ναυτεμπορική