Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Από Σεπτέμβρη οι συμμετοχές για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από Σεπτέμβρη οι συμμετοχές για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

5


Από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2005 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της χώρας δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  επιπέδου Β2 “καλή γνώση” και επιπέδου Γ1 “πολύ καλή γνώση” στις γλώσσες Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και  Γαλλική.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών, αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1) 1 φωτογραφία σε μικρό μέγεθος
2)    α. Παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ από οποιαδήποτε εφορία για το επίπεδο
       Β2 “καλή γνώση”.
β. Παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ από οποιαδήποτε εφορία για το επίπεδο
Γ1 “πολύ καλή γνώση”.
3) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
4) Aίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5) Προκειμένου για άτομα με ειδικές δεξιότητες πρόσφατη βεβαίωση από αρμόδια Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή (π.χ. για κώφωση, τύφλωση κ.λ.π.) ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή  Σταθμό (για δυσλεξία).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διαμορφώνεται ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Αγγλική γλώσσα
Επίπεδο Β2 ” καλή γνώση”: Σάββατο 5  Νοεμβρίου 2005
Γραπτά: πρωί, Προφορικά: Απόγευμα.
Επίπεδο  Γ1 “πολύ καλή γνώση”: Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2005
Γραπτά: πρωί, Προφορικά: Απόγευμα.


Ιταλική γλώσσα
Επίπεδο Β2 ” καλή γνώση”: Σάββατο 5  Νοεμβρίου 2005
Προφορικά: Πρωί,  Γραπτά: απόγευμα
Επίπεδο  Γ1 “πολύ καλή γνώση”: Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2005
Προφορικά: Πρωί,  Γραπτά: απόγευμα


ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Γερμανική γλώσσα
Επίπεδο Β2 ” καλή γνώση”: Σάββατο 12  Νοεμβρίου 2005
Γραπτά: πρωί, Προφορικά: Απόγευμα.
Επίπεδο  Γ1 “πολύ καλή γνώση”: Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2005
Γραπτά: πρωί, Προφορικά: Απόγευμα.


Γαλλική γλώσσα
Επίπεδο Β2 ” καλή γνώση”: Σάββατο 12  Νοεμβρίου 2005
Προφορικά: Πρωί,  Γραπτά: απόγευμα
Επίπεδο  Γ1 “πολύ καλή γνώση”: Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2005
Προφορικά: Πρωί,  Γραπτά: απόγευμα


Λεπτομέρειες για τα εξεταστικά κέντρα και το πρόγραμμα θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωσή μας στην ιστοσελίδα μας www.ypepth.gr/kpg (Νέα και Ανακοινώσεις), καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.