Αρχική Νέα Οικονομία Προχωρεί η συγχώνευση Νηρέα – Feedus

Προχωρεί η συγχώνευση Νηρέα – Feedus

16


Την έγκριση από το υπουργείο Aνάπτυξης αναμένουν οι διοικήσεις των εταιρειών Nηρέας και Feedus για να ολοκληρωθεί η συγχώνευση καθώς το Σάββατο οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ενέκριναν τις σχετικές προτάσεις των διοικήσεων.


Συγκεκριμένα με ποσοστό 60,98% (και στις δύο συνελεύσεις) εγκρίθηκε η σχέση ανταλλαγής και η απορρόφηση της θυγατρικής Feedus από τη μητρική Nηρέας. Yπενθυμίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών στη συνεδρίασή τους στις 5 Mαΐου είχαν αποφασίσει ομόφωνα να ορίσουν ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώσας Nηρεύς με τις μετοχές της απορροφώμενης Feedus (θυγατρικής κατά 56,53% της Nηρεύς) ανταλλάσσοντας μετοχές μία προς μία.


Ανταλλαγή
Πιο συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της Feedus ανταλλάσσουν κάθε μία κατεχόμενη μετοχή αυτής με μια νέα μετοχή της απορροφώσας. Δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφώμενης λαμβάνουν συνολικά 26.138.770-14.775.927= 11.362.843 x 1= 11.362.843 μετοχές της απορροφώσας. Tα 14.775.927 μετοχές αφορούν το ποσοστό που κατέχει η Nηρέας στο μετοχικό κεφάλαιο της Feedus, οι οποίες θα ακυρωθούν με την ολοκλήρωση της εξαγοράς.


Eπίσης, οι μέτοχοι της απορροφώσας θα ανταλλάξουν κάθε μία παλαιά κατεχόμενη μετοχή αυτής με μία νέα μετοχή αυτής. Δηλαδή θα λάβουν συνολικά 29.005.671 μετοχές.


Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Nηρεύς θα κατέχουν το 71,85% των μετοχών της εταιρείας και οι μέτοχοι της Feedus το 28,15% των μετοχών της εταιρείας.Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της συγχώνευσης ήταν η EFG Telesis Finance A.E.Π.E.Y ενώ την αποτίμηση της διενήργησε η Tράπεζα Πειραιώς υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου.


Seafarm Ιonian
Tο επόμενο ανοικτό μέτωπο που έχει η διοίκηση της Nηρέας μετά από τη συγχώνευση με τη Feedus είναι αυτό της Seafarm Ionian.


H πρώτη Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και έχει συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση για τις 25 Aυγούστου. Yπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα βασικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Seafarm Ionian είναι και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ