Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Τι ψήφισαν οι φοιτητές στη Χίο

Τι ψήφισαν οι φοιτητές στη Χίο

23Το φιλειρηνικό μέτωπο αύξησε τα ποσοστά συμμετοχής και στις φοιτητικές εκλογές στη Χίο. Οσο αφορά τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ψήφισαν   214
Ακυρα     7
Λευκά     2
Εγκυρα   207
ΝΦΡ (Ανεξάρτητοι): 108 ψήφοι, 6 έδρες
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ:  45 ψήφοι, 3 έδρες
ΠΑΣΠ : 36 ψήφοι, 2 έδρες
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 16 ψήφοι, 0 έδρες


Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Ψήφισαν   126
Ακυρα     2
Λευκά     4
Εγκυρα   124
ΠΑΣΠ : 46 ψήφοι, 4 έδρες
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ:  39 ψήφοι, 4 έδρες
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 18 ψήφοι, 2 έδρες
ΜΠΑΦΟΙ (Ανεξάρτητοι): 17 ψήφοι, 1 έδρα


Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Ψήφισαν   93
Ακυρα     6
Λευκά     3
Εγκυρα   87
ΕΑΦΚ (Ανεξάρτητοι): 38 ψήφοι, 5 έδρες
ΔΥΦΙΣΑ (Ανεξάρτητοι): 27 ψήφοι, 4 έδρες
ΠΑΣΠ : 13 ψήφοι, 2 έδρες
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ:  6 ψήφοι, 0 έδρες