Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Τόσα χρόνια δεν μπορούν να φτιάξουν λίγα χαλάσματα στον Ανάβατο

Τόσα χρόνια δεν μπορούν να φτιάξουν λίγα χαλάσματα στον Ανάβατο

9


Προλαβαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού να «σώσει την παρτίδα» του Αναβάτου, την οποία το ίδιο με την αναβλητικότητα του άφησε να μοιάζει με χαμένη;

Αν αυτή τη φορά οι δεσμεύσεις Τατούλη δεν έχουν την τύχη των προηγούμενων, γιατί όχι;
Ο θόρυβος που δημιούργησε η επιστολή Ανδρεόπουλου λειτούργησε καταλυτικά για τις εξελίξεις και έθεσε προ των ευθυνών του το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι με εντολή του ο υφυπουργός ζητά από την προσφάτως ορισθείσα πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Αναβάτου του ΤΔΠΕΑΕ, κ. Αρ. Καβαδία, να συγκαλέσει άμεσα την Επιτροπή,, ορίζοντας και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την απόδοση των προτάσεων της την 9η Σεπτεμβρίου.

Από την κ. Καβαδία ο υφυπουργός ζητά:


Να υποβληθεί στο ΚΑΣ, δια των αρμοδίων υπηρεσιών, μια ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβασης στον οικισμό, με βάση την οποία θα συνταχθεί το τεχνικό δελτίο έργου.


Σε συνεννόηση με το Δήμο, να υποβληθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ένα Τεχνικό Δελτίο Έργου, με τελικό δικαιούχο το ΤΔΠΕΑΕ και φορέα υλοποίησης σε ορισμένα υποέργα το ΤΔΠΕΑΕ και σε άλλα το Δήμο Ομηρούπολης. Θα υποβληθούν υποέργα, τα οποία παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ωρίμανσης. Για το ύψος του προϋπολογισμού που θα υλοποιηθεί για την παρέμβαση αυτή, η οποία θα έχει χρονικό ορίζοντα για μεν τις νομικές δεσμεύσεις την 30-6-2006, για δε την υλοποίηση την 31-12-2008, θα υπάρξει συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Ομηρούπολης.
Οι επισημάνσεις και τα ερωτήματα
Από τις συγκεκριμένες πια κατευθύνσεις Τατούλη αξίζει να επισημανθούν τρία σημεία:


Για πρώτη φορά ζητείται επισήμως από το ΥΠ.ΠΟ. χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον οικισμό. Επί της ουσίας αυτή η στρατηγική θα διαμορφώσει την πορεία του οικισμού για τα επόμενα χρόνια και απαραίτητη θα πρέπει να είναι η συμβολή και των μέχρι τώρα αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ομηρούπολης.


Μετέωρο αλλά καθοριστικό σημείο παραμένει το τελικό ύψος των δεσμεύσεων, που θα προέλθει από τα αδιάθετα του Π.Ε.Π. για έργα πολιτισμού. Θα είναι αρκετό ώστε να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που θα προταθούν από τα Τεχνικά Δελτία;


Είναι τέλος σαφές ότι στην παρούσα φάση και υπό τη δαμόκλειο σπάθη των σφιχτών χρονικών περιθωρίων, στο έργο δεν θα επιλεγούν οι αναγκαίες επεμβάσεις αλλά όσες διαθέτουν την απαραίτητη ωρίμανση.


Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ