Αρχική Νέα Τοπικά Εργατικό Κέντρο για Ιχθυοκαλλιέργειες Λαγκάδας

Εργατικό Κέντρο για Ιχθυοκαλλιέργειες Λαγκάδας

7


Ψυχραιμία και συνεννόηση συστήνει πρωτίστως το Εργατικό Κέντρο με αφορμή το αίτημα που διατυπώνεται για τη μετεγκατάσταση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας από τον κόλπο της Λαγκάδας.
Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα καλοπροαίρετα με ανακοίνωση της Διοίκησης του τονίζονται τα ακόλουθα:


«Το πρόβλημα της Λαγκάδας και των Ιχθυοκαλλιεργειών επαναφέρει για άλλη μία φορά την επιτακτική ανάγκη καθορισμού των χρήσεων γης. Αν δεν ξέρουν οι επιχειρήσεις με σαφήνεια από πριν που μπορούν να εγκατασταθούν και που όχι, ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίζουμε τακτικά.
Στην προκειμένη συνιστούμε ψυχραιμία και συνεννόηση.
Πιστεύουμε ότι πρέπει:
1) Να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ομαλή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, εφόσον απαιτείται. Μια και δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν από τη μια μέρα στην άλλη.
2) Να δοθεί η απαιτούμενη στήριξη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία στις Ιχθυοκαλλιέργειες (που αφορούν πρωτογενή τομέα και απασχολούν πάνω από 200 εργαζόμενους) για την παραμονή και την ανάπτυξή τους σε θέσεις που θα τους υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα και δεν θα επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο.
3) Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με αρμονία και σε συνεννόηση με τις γειτονικές αστικές περιοχές για να αποφεύγονται κοινωνικές συγκρούσεις (κανένας δεν θέλει αντιπαράθεση με το γείτονά τους).
Τέλος πιστεύουμε ότι η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων (ειδικά του πρωτογενή τομέα) στο νησί πρέπει να είναι κοινός στόχος, εφόσον βέβαια οι εργαζόμενοί τους είναι άμεσα ωφελούμενοι».


Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ