Αρχική Νέα Τοπικά Δήλωση Περιφερειάρχη Σ. Τσίφτη για Ανάβατο

Δήλωση Περιφερειάρχη Σ. Τσίφτη για Ανάβατο

19


Τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για την ένταξη του έργου του Αναβάτου σε σύντομο χρονικό διάστημα δίνει με την ακόλουθη δήλωση του ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιος Τσίφτης:
“Το Τεχνικό Δελτίο Έργου για την Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αναβάτου, είχε υποβληθεί στην ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου στις 25/2/2004 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 1.2 “Πολιτισμός” του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006.
Η υλοποίηση του έργου προτείνονταν να γίνει από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάδειξης και Συντήρησης Αναβάτου (ΔΕΑΣΑ) μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αιγαίου.
Κατά την διάρκεια αξιολόγησης του ΤΔΕ διαπιστώθηκε αφενός η ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων από την υλοποίηση του έργου στο Β΄ ΚΠΣ (κακή διαχείριση από τον φορέα υλοποίησης, μη ολοκλήρωση τμημάτων του φυσικού αντικειμένου, ,μη παραλαβή του έργου του Β΄ ΚΠΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και αφετέρου η ύπαρξη σημαντικών εκκρεμοτήτων για την ένταξη και υλοποίηση του έργου (αδυναμία διαχωρισμού του φυσικού αντικειμένου του έργου που υλοποιήθηκε στο Β΄ΚΠΣ και αυτού που θα υλοποιηθεί στο Γ΄ ΚΠΣ,) στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού (9/12/2004) με την συμμετοχή του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γιάννη Πίτα, του Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δημάρχου Ομηρούπολης και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού, της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου και ΕΥΔ Πολιτισμού, διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση στον οικισμό που χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ είχε προβλήματα αλλά και ότι ο σχεδιασμός του έργου που προτείνεται για χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ δεν είναι ορθός. Κατά την σύσκεψη, αποφασίστηκε να υποβληθεί νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου με φορέα υλοποίησης το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων. Το νέο ΤΔΕ υποβλήθηκε στην ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου στις 26/7/2005.


Με βάση το νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια για την, σε σύντομο χρόνο, ένταξη του έργου και την απρόσκοπτη υλοποίησή του στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.”