Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών / Οικονομολόγων – Κοινωνιολόγων

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών / Οικονομολόγων – Κοινωνιολόγων

5


Aνακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και αποστέλλονται για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, τα αποτελέσματα του Γραπτού Διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους υποψηφίους των κλάδων Οικονομολόγων και Κοινωνιολόγων, βάσει των δηλώσεών τους.


Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν από τις μεταβολές που ενδεχομένως προέλθουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση των ενστάσεων.


Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων λήγει την 22η Αυγούστου.