Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εγκρίθηκαν πιστώσεις για Σχολεία από την Περιφέρεια

Εγκρίθηκαν πιστώσεις για Σχολεία από την Περιφέρεια

7

Πιστώσεις για σειρά έργτων εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Σε ότι αφορά το νομό Χίου πρόκειται για ποσό ύψους 109.944,46 ΕΥΡΩ που δίνονται για αντισεισμικό έλεγχο και σχεδιασμό 3ου- 8ου Δημοτικών Σχολείων Χίου, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες.
Κονδύλια βγαίνουν, το έργο όμως προχωρεί ικανοποιητικά;