Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών σε αλλοδαπούς- ημεδαπούς

Προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών σε αλλοδαπούς- ημεδαπούς

14

Η ΝΕΛΕ Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς και ημεδαπούς.
Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, να αποκτήσουν συμπληρωματικές γνώσεις της Ελληνικής γλώσσας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ανηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΝΕΛΕ, Ριζαρίου & Πασπάτη ή στο τηλέφωνο 22710-44637.