Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις για τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας

Αιτήσεις για τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας

4

Από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, επιπέδου Β2 “καλή γνώση” και επιπέδου Γ1 “πολύ καλή γνώση” για τις γλώσσες:
Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική.