Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Έρχονται καθηγητές, αργούν τα βιβλία

Έρχονται καθηγητές, αργούν τα βιβλία

7

Πάνω από 100 νέοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διοριστούν στο Νομό μας, που θα φθάσουν όμως μετά τις 5 Σεπτεμβρίου.
Μεγαλύτερη καθυστέρηση θα έχει το μοίρασμα ορισμένων σχολικών βιβλίων αφού προκλήθηκε ζημιά από πλημμύρα σε αποθήκες του Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων στην Αθήνα.


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ