Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μανώλης Μαυρομμάτης: Απειλή για το πράσινο η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών

Μανώλης Μαυρομμάτης: Απειλή για το πράσινο η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών

10


Σύμφωνα με έκθεση γάλλων επιστημόνων, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στον Απολογισμό της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS), η χλωρίδα και η πανίδα της Ευρώπης έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις κλιματολογικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, τουλάχιστον το 50% των φυτών της Ευρώπης ενδέχεται να χαρακτηριστεί απειλούμενο για χρονικό διάστημα έως το 2080.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Μαυρομμάτης, υπέβαλλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μελλοντική της δράση για την αντιμετώπιση του οικολογικού αυτού προβλήματος.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, δήλωσε ότι “η Κομισιόν έχει πλήρη επίγνωση της απειλής που αποτελεί για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης η μεταβολή κλίματος. Την 1η Ιουνίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε για το θέμα αυτό μονοήμερο σεμινάριο, στα πλαίσια της Πράσινης Εβδομάδας, ενώ σκοπεύει να ασχοληθεί με το ζήτημα της βιοποικιλότητας και της μεταβολής κλίματος στην προσεχή ανακοίνωση για τη βιοποικιλότητα”.
Ο Έλληνας Επίτροπος, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η μεταβολή κλίματος αποτελεί απειλή που συνδυάζεται και με τις υφιστάμενες πιέσεις στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα τον κατακερματισμό των οικοτόπων που οφείλεται σε μεταβολές της χρήσης γης για την ανάπτυξη υποδομών και την επέκταση των πόλεων.
“Πέρα από τις εργασίες για τη μείωση των εκπομπών αέριων θερμοκηπίου, που αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα για την Επιτροπή, πρόκληση αποτελεί η διατήρηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων της Ευρώπης ενόψει της μεταβολής κλίματος κατά τις επόμενες δεκαετίες. Θεμελιώδες μέτρο θα είναι η διασφάλιση της συνέπειας, της συνέχειας και του ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για το δίκτυο Natura 2000. Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται και η διατήρηση της ευρύτερης περιοχής υπαίθρου εκτός του δικτύου Natura 2000, η οποία θα ευνοεί την άγρια ζωή και θα εξασφαλίζει τη διαχείριση του δικτύου”.
Ο κ Δήμας, ολοκληρώνοντας την απάντησή του υπογραμμίζει ότι οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές θεματικές στρατηγικές θα συμβάλουν στη μείωση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα και, με τον τρόπο αυτό, θα βοηθήσουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας οικοσυστημάτων και ειδών στις μεταβολές κλίματος. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με το θέμα της συνέπειας και της διατηρησιμότητας της συνέχειας του δικτύου Natura 2000.
Τέλος, για το συγκεκριμένο αλλά και για άλλα θέματα σχετικά με την απώλεια βιοποικιλότητας “η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει πολλά ερευνητικά έργα πανευρωπαϊκής κλίμακας σε διαδοχικά Προγράμματα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Πλέον πρόσφατα, στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, χρηματοδότησε έργα (Alter-NET και ALARM) για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιοποικιλότητας και μεταβολής κλίματος”.